Duidelijk, inspirerend en FUN

Vraag:
Citaat van een manager van een groot bedrijf, bezig met reorganiseren, tijdens de voorbereiding van een traject teambuilding voor enige honderden medewerkers:
“Vaak zijn de medewerkers van een afdeling eerder geneigd te kijken naar de verschillen met andere afdelingen en benadrukken ze de belangentegenstellingen.”

Ander citaat:
"Er is duidelijk behoefte aan medewerkers die een krachtige uitstraling hebben, die er in slagen kansen te benutten en laten merken dat ze hart voor de zaak hebben."

Theater in Bedrijf:
Dus in de ideale wereld zijn uw medewerkers pro-actief, ze stellen zichzelf haalbare doelen, werken met prioriteiten, denken win-win en houden ervan uitgedaagd te worden.

Werkwijze:
De trainers van Theater in Bedrijf (van verschillende achtergrond) werken de hele dag in kleine groepen met totaal 100 werknemers van alle niveaus.

Teambuilding

Uitkomst:
Een gefilmde reclamespot over het product van het bedrijf. Een documentaire over wat er speelt op de werkvloer. Een koor dat zelf een lied maakt en uitvoert. Een theaterscène over het gebrek aan communicatie bij de poort van het bedrijf. Een pittige talkshow. Wat in iedere groep is voorbereid wordt aan het eind van de dag in een flitsende show aan elkaar gepresenteerd.

“De gehanteerde methode was uitstekend. Op een begrijpelijke en humoristische wijze werd ons een spiegel voorgehouden. In de discussies werd duidelijk dat iedereen zijn eigen problemen en eigenaardigheden koestert.”

“ Deze dag maakt dat je realiseert: Ik ben een schakel. Er was meer openheid in de communicatie. We durfden positieve kritiek te geven aan elkaar.”